Podatność CVE-2007-2904


Publikacja: 2007-05-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Sun Java System Messaging Server 6.0 through 6.3, when Internet Explorer is used, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, possibly a related issue to CVE-2006-5653.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Java system messaging server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102909-1
http://osvdb.org/38146
http://www.securitytracker.com/id?1018106

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top