Podatność CVE-2007-2927


Publikacja: 2007-08-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Atheros 802.11 a/b/g wireless adapter drivers before 5.3.0.35, and 6.x before 6.0.3.67, on Windows allows remote attackers to cause a denial of service via a crafted 802.11 management frame.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> All windows 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/730169
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2756
http://www.securityfocus.com/bid/25160
http://osvdb.org/37992
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35788
http://secunia.com/advisories/26348

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top