Podatność CVE-2007-2955


Publikacja: 2007-08-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified "input validation error" vulnerabilities in multiple ActiveX controls in NavComUI.dll, as used in multiple Norton AntiVirus, Internet Security, and System Works products for 2006, allows remote attackers to execute arbitrary code via (1) the AnomalyList property to AxSysListView32 and (2) Anomaly property to AxSysListView32OAA.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Norton antivirus 
Symantec -> Norton internet security 
Symantec -> Norton system works 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2822
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2007.08.09.html
http://secunia.com/secunia_research/2007-53/advisory/
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35944
http://www.securitytracker.com/id?1018547
http://www.securitytracker.com/id?1018546
http://www.securitytracker.com/id?1018545
http://www.securityfocus.com/bid/24983
http://secunia.com/advisories/25215

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top