Podatność CVE-2007-3026


Publikacja: 2007-07-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Integer overflow in Panda Software AdminSecure allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted packets with modified length values to TCP ports 19226 or 19227, resulting in a heap-based buffer overflow.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Panda Software AdminSecure Agent Heap Overflow Vulnerability
Tenable Network ...
25.07.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Panda -> Adminsecure 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2917
http://www.securityfocus.com/archive/1/474551/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25046
http://www.securitytracker.com/id?1018446
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2641
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-07-041.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35600

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top