Podatność CVE-2007-3129


Publikacja: 2007-06-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in login.php in Utopia News Pro 1.4.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the password parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Utopia software -> Utopia news pro 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2007-06/0370.html
http://www.netvigilance.com/advisory0034
http://www.securityfocus.com/archive/1/471626/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/24506
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2236
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34902

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top