Podatność CVE-2007-3132


Publikacja: 2007-06-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple vulnerabilities in Symantec Ghost Solution Suite 2.0.0 and earlier, with Ghost 8.0.992 and possibly other versions, allow remote attackers to cause a denial of service (client or server crash) via malformed requests to the daemon port, 1346/udp or 1347/udp.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Symantec Ghost Multiple Denial of Service Vulnerabilities
iDefense Labs
17.06.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec -> Ghost solutions suite 
Symantec -> Norton ghost 

 Referencje:
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=540
http://securityreason.com/securityalert/2805
http://www.securityfocus.com/archive/1/470644/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/24323
http://www.securitytracker.com/id?1018200
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2007.06.05b.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2075
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34745

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top