Podatność CVE-2007-3200


Publikacja: 2007-06-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NMASINST in Novell Modular Authentication Service (NMAS) 3.1.2 and earlier on NetWare logs its invoking command line to NMASINST.LOG, which might allow local users to obtain the admin username and password by reading this file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Novell -> Modular authentication service 

 Referencje:
https://secure-support.novell.com/KanisaPlatform/Publishing/249/3260550_f.SAL_Public.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34806
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2118
http://www.securityfocus.com/bid/24405
http://securitytracker.com/id?1018215
http://secunia.com/advisories/25592
http://osvdb.org/35943

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top