Podatność CVE-2007-3361


Publikacja: 2007-06-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Nortel PC Client SIP Soft Phone 4.1 3.5.208[20051015] allows remote attackers to cause a denial of service (device crash) via a SIP message with a malformed header.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Nortel -> Pc client soft phone sip 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2319
http://www.sipera.com/index.php?action=resources,threat_advisory&tid=298&
;
http://www.securityfocus.com/bid/24536
http://osvdb.org/37498
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35154
http://secunia.com/advisories/25782

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top