Podatność CVE-2007-3379


Publikacja: 2007-09-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the kernel in Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 on the x86_64 platform allows local users to cause a denial of service (OOPS) via unspecified vectors related to the get_gate_vma function and the fuser command.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Linux 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=178981
http://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2007-0304.html
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:10426

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top