Podatność CVE-2007-3398


Publikacja: 2007-06-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
LiteWEB 2.7 allows remote attackers to cause a denial of service (hang) via a large number of requests for nonexistent pages.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
LiteWEB 2.7 404 Denial of Services
imprili
28.06.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Perception -> Liteweb 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2835
http://www.securityfocus.com/archive/1/472202/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/24628
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35044

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top