Podatność CVE-2007-3495


Publikacja: 2007-06-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the SAP Internet Communication Framework (BC-MID-ICF) in the SAP Basis component 700 before SP12, and 640 before SP20, allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via certain parameters associated with the default login error page.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
SAP Internet Communication Framework (BC-MID-ICF) Vulnerability
Cyrill Brunschwi...
03.07.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Sap basis component 640 
SAP -> Sap basis component 700 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2849
http://www.csnc.ch/advisory/sap02.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/472345/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2381
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35107

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top