Podatność CVE-2007-3496


Publikacja: 2007-06-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SAP Web Dynpro Java (BC-WD-JAV) in SAP NetWeaver Nw04 SP15 through SP19 and Nw04s SP7 through SP11, aka SAP Java Technology Services 640 before SP20 and SAP Web Dynpro Runtime Core Components 700 before SP12, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the User-Agent HTTP header.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
SAP Web Dynpro Java (BC-WD-JAV) Vulnerability
Cyrill Brunschwi...
03.07.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver nw04 
SAP -> Netweaver nw04s 
SAP -> Sap basis component 640 
SAP -> Sap basis component 700 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2850
http://www.csnc.ch/advisory/sap01.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/472341/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2381

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top