Podatność CVE-2007-3563


Publikacja: 2007-07-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in includes/view_page.php in AV Arcade 2.1b allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter in a view_page action to index.php.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Av scripts -> Av arcade 
Avscripts -> Av arcade 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/472663/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/24728
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2410
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35209
https://www.exploit-db.com/exploits/4138

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top