Podatność CVE-2007-3618


Publikacja: 2007-08-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the NetWorker Remote Exec Service (nsrexecd.exe) in EMC Software NetWorker 7.x.x allows remote attackers to execute arbitrary code via a (1) poll or (2) kill request with a "long invalid subcmd."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC Legato Networker Remote Exec Service Stack Overflow Vulnerabilities
Tenable Network ...
22.08.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Legato networker 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3043
http://www.securityfocus.com/archive/1/477172/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25375
http://www.securitytracker.com/id?1018590
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2931
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-07-049.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36123

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top