Podatność CVE-2007-3643


Publikacja: 2007-07-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
admin/index.php in AV Arcade 2.1b grants administrative privileges when the ava_userid cookie value is 1, which allows remote attackers to perform certain administrative actions.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
AV Arcade 2.1b (COOKIE[ava_userid]) Get Admin Rights
Kw3rLn
11.07.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Av scripts -> Av arcade 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2871
http://www.securityfocus.com/archive/1/472666/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/24736/info
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35234

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top