Podatność CVE-2007-3665


Publikacja: 2007-07-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in FileBackup.DLL in Symantec Norton Ghost 12.0 allow remote attackers to cause a denial of service via unspecified vectors involving the UpdateCatalog and other functions.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec -> Norton ghost 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/473212
http://www.securityfocus.com/archive/1/473187
http://www.eleytt.com/advisories/eleytt_GHOST1.pdf
http://osvdb.org/45802
http://www.securityfocus.com/bid/24826

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top