Podatność CVE-2007-3684


Publikacja: 2007-07-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Unobtrusive Ajax Star Rating Bar before 1.2.0 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) q and (2) t parameters in (a) db.php and (b) rpc.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Masuga design -> Unobtrusive ajax star rating bar 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/35934
http://www.osvdb.org/35933
http://www.cirt.net/advisories/unobtrusive_ajax_star_rating.shtml
http://secunia.com/advisories/25985
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35328
http://www.securityfocus.com/bid/24840

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top