Podatność CVE-2007-3686


Publikacja: 2007-07-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
CRLF injection vulnerability in db.php in Unobtrusive Ajax Star Rating Bar before 1.2.0 allows remote attackers to inject arbitrary HTTP headers and data via CRLF sequences in the HTTP_REFERER parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Masuga design -> Unobtrusive ajax star rating bar 

 Referencje:
http://www.cirt.net/advisories/unobtrusive_ajax_star_rating.shtml
http://www.osvdb.org/35936
http://secunia.com/advisories/25985
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35329
http://www.securityfocus.com/bid/24840

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top