Podatność CVE-2007-3741


Publikacja: 2007-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The (1) psp (aka .tub), (2) bmp, (3) pcx, and (4) psd plugins in gimp allow user-assisted remote attackers to cause a denial of service (crash or memory consumption) via crafted image files, as discovered using the fusil fuzzing tool.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> GIMP 

 Referencje:
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2007:170
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2007-0513.html
http://www.securityfocus.com/bid/25424
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A10099

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top