Podatność CVE-2007-3748


Publikacja: 2007-08-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the UPnP IGD (Internet Gateway Device Standardized Device Control Protocol) implementation in iChat on Apple Mac OS X 10.3.9 and 10.4.10 allows network-adjacent remote attackers to execute arbitrary code via a crafted packet.

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.4/10
6.4/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Ichat 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25159
http://securitytracker.com/id?1018493
http://secunia.com/advisories/26235
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2732
http://lists.apple.com/archives/security-announce//2007/Jul/msg00004.html
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=306172
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35732

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top