Podatność CVE-2007-3794


Publikacja: 2007-07-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Hitachi Cosminexus V4 through V7, Processing Kit for XML before 20070511, Developer's Kit for Java before 20070312, and third-party products that use this software, allows attackers to have an unknown impact via certain GIF images, related to use of GIF image processing APIs by a Java application.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Hitachi -> Cosminexus application server 
Hitachi -> Cosminexus client 
Hitachi -> Cosminexus developer 
Hitachi -> Cosminexus server 
Hitachi -> Cosminexus studio 
Hitachi -> Ucosminexus application server 
Hitachi -> Ucosminexus client 
Hitachi -> Ucosminexus developer 
Hitachi -> Ucosminexus operator 
Hitachi -> Ucosminexus service architect 
Hitachi -> Ucosminexus service platform 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2534
http://www.securityfocus.com/bid/24905
http://www.hitachi-support.com/security_e/vuls_e/HS07-018_e/index-e.html
http://secunia.com/advisories/26025
http://osvdb.org/37851

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top