Podatność CVE-2007-3936


Publikacja: 2007-07-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in admin/filebrowser.asp in A-shop 0.70 and earlier, and possibly 0.71, allows remote attackers to delete arbitrary files via unspecified filename references in the delfiles parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
A-shop -> A-shop 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/24971
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35483
https://www.exploit-db.com/exploits/4198

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top