Podatność CVE-2007-4042


Publikacja: 2007-07-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple argument injection vulnerabilities in Netscape Navigator 9 allow remote attackers to execute arbitrary commands via a NULL byte (%00) and shell metacharacters in a (1) mailto, (2) nntp, (3) news, (4) snews, or (5) telnet URI, a similar issue to CVE-2007-3670.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netscape -> Navigator 
Microsoft -> IE 

 Referencje:
http://xs-sniper.com/blog/remote-command-exec-firefox-2005/
http://osvdb.org/46832

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top