Podatność CVE-2007-4136


Publikacja: 2007-11-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The ricci daemon in Red Hat Conga 0.10.0 allows remote attackers to cause a denial of service (loss of new connections) by repeatedly sending data or attempting connections.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Conga 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0640.html
http://securitytracker.com/id?1018921
http://www.securityfocus.com/bid/26393
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=336101
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/38358
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A9871

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top