Podatność CVE-2007-4147


Publikacja: 2007-08-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in Interspire ArticleLive NX before 1.7.1.2 have unknown impact and attack vectors, possibly related to (1) AL_SANITIZE and (2) "Calling the constructor to make sure things are checked, safe mode, etc."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Interspire -> Articlelive nx 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25150
http://www.interspire.com/forum/showthread.php?p=35997
http://www.interspire.com/content/blogs/272/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top