Podatność CVE-2007-4191


Publikacja: 2007-08-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Panda Antivirus 2008 stores service executables under the product's installation directory with weak permissions, which allows local users to obtain LocalSystem privileges by modifying PAVSRV51.EXE or other unspecified files, a related issue to CVE-2006-4657.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Panda Antivirus 2008 Local Privileg Escalation (UPS they did it again)
tarkus
08.08.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Panda -> Panda antivirus 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2968
http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/card?id=41111&idIdioma=2&ref=PAV08Dev
http://www.securityfocus.com/archive/1/475373/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/480022/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/480443/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25186
http://www.securitytracker.com/id?1018722
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2784
https://tiifp.org/tarkus/advisories/panda030707.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top