Podatność CVE-2007-4371


Publikacja: 2007-08-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unrestricted file upload vulnerability in admin/pages/blog-add.php in Neuron Blog 1.1 allows remote attackers to upload and execute arbitrary PHP files in uploads/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Neuron Blog Admin Permission Bypass and Remote File Upload Vulnerability
Rizgar
16.08.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Hotscripts -> Neuron blog 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3016
http://www.securityfocus.com/archive/1/476281/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35982

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top