Podatność CVE-2007-4394


Publikacja: 2007-08-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in a "core clean" cron job created by the findutils-locate package on SUSE Linux 10.0 and 10.1 and Enterprise Server 9 and 10 before 20070810 allows local users to delete of arbitrary files via unknown vectors.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUSE -> Suse linux 
Novell -> Suse linux 

 Referencje:
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_16_sr.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top