Podatność CVE-2007-4434


Publikacja: 2007-08-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in textfilesearch.asp in the Text File Search ASP (Classic) edition allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the query parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Text File Search Classic ASP Sample Code XSS Vulnerability
GeFORC3
23.08.2007

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Aspindir -> Text file search 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25350
http://www.packetstormsecurity.org/0708-exploits/tfsc-xss.txt
http://osvdb.org/37733
http://securityreason.com/securityalert/3046

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top