Podatność CVE-2007-4436


Publikacja: 2007-08-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Drupal Project module before 5.x-1.0, 4.7.x-2.3, and 4.7.x-1.3 and Project issue tracking module before 5.x-1.0, 4.7.x-2.4, and 4.7.x-1.4 do not properly enforce permissions, which allows remote attackers to (1) obtain sensitive via the Tracker Module and the Recent posts page; (2) obtain project names via unspecified vectors; (3) obtain sensitive information via the statistics pages; and (4) read CVS project activity.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Drupal -> Project 
Drupal -> Project issue tracking module 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/26510
http://drupal.org/node/168760
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36105
http://www.securityfocus.com/bid/25364
http://osvdb.org/39632

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top