Podatność CVE-2007-4526


Publikacja: 2007-08-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Client Login Extension (CLE) in Novell Identity Manager before 3.5.1 20070730 stores the username and password in a local file, which allows local users to obtain sensitive information by reading this file.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Novell -> Client login extension (cle) 
Novell -> Identity manager 
Netiq -> Identity manager 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1018602
http://www.securityfocus.com/bid/25420
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2957
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36215
https://secure-support.novell.com/KanisaPlatform/Publishing/177/3329402_f.SAL_Public.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top