Podatność CVE-2007-4545


Publikacja: 2007-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple directory traversal vulnerabilities in Unreal Commander 0.92 build 565 and 573 allow user-assisted remote attackers to create or overwrite arbitrary files via a .. (dot dot) in a filename within a (1) ZIP or (2) RAR archive.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
X-Diesel Unreal Commander v0.92 (build 573) multiple vulnerabilities
Gynvael Coldwind
28.08.2007

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
X-diesel -> Unreal commander 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3060
http://www.securityfocus.com/archive/1/477432/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25419

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top