Podatność CVE-2007-4550


Publikacja: 2007-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in ALPass 2.7 English and 3.02 Korean might allow user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via format string specifiers in an fnm field in a folder-name record in an ALPASS DB (APW) file.

Typ:

CWE-134

(Uncontrolled Format String)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Altools -> Alpass 

 Referencje:
http://vuln.sg/alpass27-en.html
http://www.securityfocus.com/bid/25435
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36256

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top