Podatność CVE-2007-4638


Publikacja: 2007-08-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Blizzard Entertainment StarCraft Brood War 1.15.1 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a malformed map, which triggers an out-of-bounds read during a minimap preview.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Blizzard StarCraft Brood War 1.15.1 Remote DoS
Gynvael Coldwind
04.09.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Blizzard entertainment -> Starcraft brood war 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3086
http://www.securityfocus.com/archive/1/478052/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25478

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top