Podatność CVE-2007-4745


Publikacja: 2007-09-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the AkoBook 3.42 and earlier component (com_akobook) for Mambo allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via Javascript events in the (1) gbmail and (2) gbpage parameters in the sign function.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Mambo Component AkoBook <= 3.42 - XSS/Script Injection Vulnerability
Trew
08.09.2007

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mambo -> Mambo site server 
Joomla -> Akobook 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3080
http://trew.icenetx.net/toolz/advisory-mambo-akobook-en.txt
http://secunia.com/advisories/26706
http://osvdb.org/37533
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36471
http://www.securityfocus.com/bid/25576
http://securityreason.com/securityalert/3101

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top