Podatność CVE-2007-4820


Publikacja: 2007-09-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Absolute path traversal vulnerability in blanko.preview.php in Sisfo Kampus 2006 allows remote attackers to read arbitrary local files, and possibly execute local PHP scripts, via the nmf parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sisfo kampus -> Sisfo kampus 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25605
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36533
https://www.exploit-db.com/exploits/4380

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top