Podatność CVE-2007-4843


Publikacja: 2007-09-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in X-Diesel Unreal Commander 0.92 build 565 and 573 allows remote FTP servers to create or overwrite arbitrary files via a .. (dot dot) in a filename. NOTE: this can be leveraged for code execution by writing to a Startup folder.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
X-Diesel Unreal Commander v0.92 (build 573) multiple FTP-based vulnerabilities
Gynvael Coldwind
13.09.2007

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
X-diesel -> Unreal commander 

 Referencje:
http://blog.hispasec.com/lab/advisories/adv_UnrealCommander_0_92_build_573_Multiple_FTP_Based_Vulnerabilities.txt
http://securityreason.com/securityalert/3125
http://www.securityfocus.com/archive/1/478728/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25583

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top