Podatność CVE-2007-4844


Publikacja: 2007-09-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
X-Diesel Unreal Commander 0.92 build 565 and 573 does not properly react to an FTP server's behavior after sending a "CWD /" command, which allows remote FTP servers to cause a denial of service (infinite loop) by (1) repeatedly sending a 550 error response, or (2) sending a 550 error response and then disconnecting.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
X-Diesel Unreal Commander v0.92 (build 573) multiple FTP-based vulnerabilities
Gynvael Coldwind
13.09.2007

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
X-diesel -> Unreal commander 

 Referencje:
http://blog.hispasec.com/lab/advisories/adv_UnrealCommander_0_92_build_573_Multiple_FTP_Based_Vulnerabilities.txt
http://securityreason.com/securityalert/3125
http://www.securityfocus.com/archive/1/478728/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25583
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36488

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top