Podatność CVE-2007-4991


Publikacja: 2007-09-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The SOCKS4 Proxy in Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 SP1 and SP2 allows remote attackers to obtain potentially sensitive information (the destination IP address of another user's session) via an empty packet.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Isa server 

 Referencje:
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-07-053.html
http://www.securityfocus.com/bid/25753
http://osvdb.org/45906
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36715
http://www.securitytracker.com/id?1018727

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top