Podatność CVE-2007-5194


Publikacja: 2007-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Chroot server in rMake 1.0.11 creates a /dev/zero device file with read/write permissions for the rMake user and the same minor device number as /dev/port, which might allow local users to gain root privileges.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Rpath -> Rmake 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/481395/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25899
https://issues.rpath.com/browse/RMK-634

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top