Podatność CVE-2007-5195


Publikacja: 2007-10-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the SSL implementation in Groupwise client system in the novell-groupwise-client package in SUSE Linux Enterprise Desktop 10 allows remote attackers to obtain credentials via a man-in-the-middle attack, a different vulnerability than CVE-2007-5196.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUSE -> Suse linux 

 Referencje:
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_20_sr.html
http://osvdb.org/45492
http://secunia.com/advisories/27229

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top