Podatność CVE-2007-5316


Publikacja: 2007-10-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in browsecats.php in Softbiz Jobs and Recruitment Script allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the cid parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Softbizscripts -> Softbiz jobs and recruitment script 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25980
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3447
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/37027
https://www.exploit-db.com/exploits/4504

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top