Podatność CVE-2007-5326


Publikacja: 2007-10-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in (1) RPC and (2) rpcx.dll in CA BrightStor ARCServe BackUp v9.01 through R11.5, and Enterprise Backup r10.5, allow remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
CA -> Brightstor arcserve backup 
CA -> Brightstor enterprise backup 
CA -> Business protection suite 
CA -> Server protection suite 

 Referencje:
http://supportconnectw.ca.com/public/storage/infodocs/basb-secnotice.asp
http://www.securityfocus.com/archive/1/482121/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/26015
http://www.securitytracker.com/id?1018805
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3470

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top