Podatność CVE-2007-5433


Publikacja: 2007-10-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in index.cgi in Site-Up 2.64 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) search or (2) search mask field.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Vulnerabilities digest by different Russian speaking authors
Elekt & Must...
14.10.2007

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Siteup -> Siteup 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3216
http://securityvulns.ru/Sdocument12.html
http://websecurity.com.ua/1210/
http://www.securityfocus.com/archive/1/482006/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/26040

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top