Podatność CVE-2007-5458


Publikacja: 2007-10-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in the newsletter module 1.0 for KwsPHP, when magic_quotes_gpc is disabled, allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the newsletter parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Alorys-hebergement -> Kwsphp 
Alorys-hebergement -> Newsletter module 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26051
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/37083
https://www.exploit-db.com/exploits/4523

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top