Podatność CVE-2007-5600


Publikacja: 2007-10-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Incomplete blacklist vulnerability in index.php in Artmedic CMS 3.4 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a (1) UNC share pathname, or a (2) ftps, (3) ssh2.sftp, or (4) ssh2.scp URL, in the page parameter, for which PHP remote file inclusion is blocked only for http, https, and ftp URLs.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Artmedic webdesign -> Artmedic cms 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/4538

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top