Podatność CVE-2007-5660


Publikacja: 2007-11-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Update Service ActiveX control in isusweb.dll before 6.0.100.65101 in MacroVision FLEXnet Connect and InstallShield 2008 allows remote attackers to execute arbitrary code via an unspecified "unsafe method," possibly involving a buffer overflow.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Macrovision -> Flexnet connect 
Macrovision -> Installshield 2008 
Macrovision -> Update service 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26280
http://www.macrovision.com/promolanding/7660.htm
http://support.installshield.com/kb/view.asp?articleid=Q113602
http://support.installshield.com/kb/view.asp?articleid=Q113020
http://secunia.com/advisories/27475
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3670
http://osvdb.org/38347
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=618
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/38210
http://www.securitytracker.com/id?1018881

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top