Podatność CVE-2007-5751


Publikacja: 2007-10-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Liferea before 1.4.6 uses weak permissions (0644) for the feedlist.opml backup file, which allows local users to obtain credentials.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Liferea -> Liferea 

 Referencje:
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=550468
http://secunia.com/advisories/27438
http://osvdb.org/40649
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2007-November/msg00021.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=360641
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/38156
http://www.securityfocus.com/bid/26254
http://secunia.com/advisories/27491

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top