Podatność CVE-2007-6037


Publikacja: 2007-11-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in ws/generic_api_call.pl in Citrix NetScaler 8.0 build 47.8 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the standalone parameter and other unspecified parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Citrix NetScaler Web Management XSS
nnposter
20.11.2007

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3377
http://www.securityfocus.com/archive/1/483920/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/26491
http://www.securitytracker.com/id?1018981
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4065
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/38563

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top