Podatność CVE-2007-6090


Publikacja: 2007-11-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php in Nuked-Klan 1.7.5 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the file parameter. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nuked-klan -> Nuked-klan 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26458
http://downloads.securityfocus.com/vulnerabilities/exploits/26458.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top